home

Despre ANTEM

Creată în 2005 şi înregistrată în 2008 ANTEM a devenit un promotor al studierii limbii oficiale pentru vorbitorii de alte limbi din RM, al abordării profesioniste, competente şi responsabile a integrării minorităţilor naţionale prin cultivarea competenţelor comunicative.
ANTEM perseverează în a încuraja dialogul intercultural si comunicarea interetnică prin oferirea serviciilor de predare a limbii de stat pentru diverse categorii de beneficiari.
Misiunea ANTEM: Facilitarea integrării civice, socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei interetnice prin instruire şi creare a unui mediu lingvistic favorabil.

 

REALIZĂRI

• Materiale didactice elaborate în conformitate cu standardele europene;
• Tehnologii moderne de predare / învăţare a limbii de stat pentru adulţi;
• Traineri cu o vastă pregătire profesională;
• Arie geografică extinsă;
• Beneficiari din diverse domenii de activitate;
• Peste 3000 de absolvenţi.

 

PARTENERII ANTEM

• Biroul Relații Interetnice al Republicii Moldova;
• Biroul Migrație și Azil al Republicii Moldova;
• Ministerul Educației al Republicii Moldova;
• Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova;
• Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova;
• Primăriile din toate raioanele Republicii Moldova și autoritățile publice locale, unde se desfășoară programul de instruire;
• Unitatea Teritorial-Autonomă Găgăuză;
• Universități, direcții de învățământ

 

Portofoliul de programe și proiecte implementate:

1. Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova OSCE HCNM aprilie 2008 – mai 2016
2. Învățarea simultană a limbilor română și găgăuză OSCE HCNM 2015-2017
3. Integrarea sociolingvistică și profesională a tinerilor din Republica Moldova Ministerul Tineretului şi Sportului iunie – decembrie 2015
4. Limba română pentru alolingvi. Liga persoanelor infectate cu HIV/Sida Soros Moldova decembrie 2010 – februarie 2011
5. Integrarea tinerilor în societate prin instruire la distanţă Ministerul Tineretului şi Sportului iulie 2012 – decembrie 2012
6. E-learning – mijloc de integrare socială a tinerilor din Republica Moldova Ministerul Tineretului şi Sportului aprilie – decembrie 2013
7. Integrarea socială şi profesională a tinerilor prin instruire la distanţă Ministerul Tineretului şi Sportului mai – decembrie 2014
8. Instruirea lingvistică a asistenților sociali din Republica Moldova Agenția Austriacă pentru Dezvoltare aprilie – octombrie 2014

putem vorbi
• Dialog Intercultural;
• Drepturile minorităților naționale;
• Integrarea social-culturală și profesională a minorităților naționale;
• Dezvoltarea metodologiei de predare-învățare a limbii.