home

ANTEM için

ANTEM iҫin:
Moldovada Evropa Pedagogların Millet Birlii (ANTEM), diil pravitelstvo/hükümet, diil politika, gelir getirmeyän organizaţiyasıydır, 2005-inci yılda kuruludu, 2008-inci yılda çalışmaa başladı.
ANTEMİN görevi: Vatandaşlık integraţiyasını kolaylaştıran, soţio-kulturalı, halklı hem profesional, halklararasındakı saburluuna/tolerantlıına yardımcı olan, bir uygun lingvistika ortalıı üüredän hem yaradan.
Bașarılar:
• Evropa standartlarına görä didaktika materiallarının hazırlaması;
• Romın dilinin üürenmäk/üüretmäk modern tehnologiyanın metodikası;
• Profesional uurunda derin bilgiçli trainerlerin/ pedagogların hazırlaması;
• Romın dilindä kursların geniș geografiyası;
• Türlü bölgelerdä ii profresional uurunda Benefițiarların hazırlaması;
• 3000 kişidän zeedä kursları başaran.

ANTEMin Partnörları:
• Moldovanın Etnikaarası baalantılarının Birosu;
• Moldovanın Migratiya Departamenti;
• Moldovanın Üüretim Bakannıı;
• Moldovanın Genҫlär hem Sport Bakannıı;
• Moldova Aylenin Sotial korumasının Bakannıı;
• Gagauziyanın Bakannık Komiteti;
• Primariyalar neredä kurslar giderlär;
• Universitetlär, Dolay Üüretmäk Müdürlükleri.

Programanın hem proektin portofoliosunu kullanmaya koymaa deyni:

1. Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova OSCE HCNM aprilie 2008 – mai 2016
2. Învățarea simultană a limbilor română și găgăuză OSCE HCNM 2015-2017
3. Integrarea sociolingvistică și profesională a tinerilor din Republica Moldova Ministerul Tineretului şi Sportului iunie – decembrie 2015
4. Limba română pentru alolingvi. Liga persoanelor infectate cu HIV/Sida Soros Moldova decembrie 2010 – februarie 2011
5. Integrarea tinerilor în societate prin instruire la distanţă Ministerul Tineretului şi Sportului iulie 2012 – decembrie 2012
6. E-learning – mijloc de integrare socială a tinerilor din Republica Moldova Ministerul Tineretului şi Sportului aprilie – decembrie 2013
7. Integrarea socială şi profesională a tinerilor prin instruire la distanţă Ministerul Tineretului şi Sportului mai – decembrie 2014
8. Instruirea lingvistică a asistenților sociali din Republica Moldova Agenția Austriacă pentru Dezvoltare aprilie – octombrie 2014

Meraklık gösterän bölgelär/alanlar:
• Interkultural dialogu;
• Millet azınnıkların hakları;
• Millet azınnıkların soțio-kultural hem profesional integrațiyası;
• Dil üüretmäk/üürenmäk metodologiyanın geliștirilmesi.