home

Proekt için

Proektin adı: İntegraţiya saygiliklan ҫeșitlik iҫin. Gagauz hem romın dillerinin paralel üürenilmesi için ușaklar hem ana-bobalarınnan barabar.

Proektin neeti: Olușturmaa Gagauziyanın etnika azannıkları için en uygun șartları, ki gagauz halkı romın (devlet dili) hem gaguz dillerini (ana dili) paralel üürensin. Proektin neeti Regional dilleri hem millet azannıkların dilleri için Evropanın İnsan Haklarının Konvențiyasında hem Evropanın Hartiyasında verili tezislerä bütündän cuvap eder.

Proektin kullanılannarı: Gagauziyadan 100 ana-boba hem onnarın ușakları.

Proektin ișlendirilmesi:

  • Romın hem gagauz dillerinin paralel üürenilmesi iҫin metodika gidinin hazırlaması;
  • Uşak başçalarında gagauz hem romın dillerin paralel üürenmesi için evropa standartlarına görä kurikulumun hazırlaması;
  • Romın hem gagauz dillerindä resimni sözlüün hazırlaması;
  • Romın hem gagauz dillerinin paralel üürenilmesi iҫin okul kiyadın hazırlaması;
  • Romın hem gagauz dillerinin paralel üürenilmesi iҫin platformasının hazırlaması;